ដំណឹងទាក់ទងពលករ

ដំណឹងរបស់ស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េ

ដំណឹងល្អសម្រាប់ពលករក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលចប់អាណត្តិ៣ឆ្នាំ ឬ៤ឆ្នាំ១០ខែ អាចដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មបាន។សូមអានព័ត៌មានលម្អិតក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중