ដំណឹងទាក់ទងពលករ

ការណែនាំការងារតាមរដូវកាលសំរាប់ពលករបរទេស(E-9) ដែលដាច់អាណត្ត

ពត៌មានលំអិតសំរាប់ពលករដែលដាច់ អាណាត់ ហើយចង់បន្តសុពលភាព ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីធ្វើតាមរដូវកាល ។
👉សំរាប់ការដាក់ពាក្យ ខាង ក្រមហ៊ុនយើងខ្ញុំអាចជួយបាន ខាងក្រោមជាពត៌មាន មានប្រែជាភាសារខ្មែរ រួចជាស្រេច

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중