ទូរស័ព្ទ

ប្រូម៉ូសិនថ្មី ក្នុងខែ 9

(3) សេវាកម្មគាំពារពលករកម្ពុជា – Home

ប្រូម៉ូសិនថ្មី ក្នុងខែ 9
A21S /A31 /A51
រាល់ទូរសព្ទ៍ 3ប្រភេទខាងលើ សុតតែ សេរីថ្មី ឆ្នាំ2020 ខែ 7 និងខែ8 ទាំងអស់

free ទូរសព្ទ៍ ព្រមទាំងកាស់ស្តាប់ត្រជាក់ 1ថែមទៀត …
មិនមានប្រាក់បង់ទាំងអស់។ អតិថិជនធ្វើការបង់តែ សាវាអីនធឺណែតប្រចាំខែរបស់ខ្លួនតែប៉ុន្នោះ

ការភ្ជាប់ឡាញ មិនចាំបាច់មកភ្ទាល់ ‍‍‍‍~~~~

idកាតថតមុខក្រោយ និងសៀវភៅ ធនាគារ ផ្ញើរចូលប្រអប់សារឃជាការស្រេច ។។

រាល់ពត៌មាន 010 2193-9999

ទូរស័ព្ទ

បង់រំលោះជាមួយ Galaxy note20 ultra

-ចំពោះកាភ្ជាប់ បងប្អូនមិនចាំបាច់មកដោយផ្ទាល់ក៏បាន ដោយគ្រាន់តែពងប្អូន ថតរូប IDកាតមុខក្រោយ និងសៀវភៅ ធនាគាររបស់បងប្អូន ហើយ បញ្ជូនកមកាន់ក្នុងប្រអប់សារ រឺ ទៅក្នុង Facebook page របស់ក្រុមហ៊ុន ។ខាងក្រុមការងាររបស់យើងនិងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់បងប្អូនភ្លាមៗតែម្តង