អំពីក្រុមហ៊ុន

ណែនាំក្រុមហ៊ុន

ណែនាំក្រុមហ៊ុន

បំរើសេវាជូន 24ម៉ោង

*អ្នកគ្រប់គ្រង ទោម សុធានី
*សេវាកម្មការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន

*មាសេវាជាច្រើននិងចាំទទួលបំរើបងប្អូនដូចជា

-សំបុត្រយន្តហោះ/បន្តលិខិតឆ្លងដែន/ជូនទៅប្រលានយន្តហោះ/ដកប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ/ធ្វើលិខិត្ថ្កោលទោស/ធ្វើលិខិតបញ្ចាក់បណ្ណ៍បើកបរ/បកប្រែតាមទូរសព្ទ៍ឬជួបភ្ទាល់/ធ្វើលិខិតបើកផ្លូវ

*សេវាផ្នែកទូរសព្ទ៍ដៃ

-ផ្តាច់ឡាញ/ ភ្ជាប់ឡាញទទួលបាន ទូរសព្ទ៍ថ្មី
-ឆែក IDកាត ថាមានជាប់ឡាញឬក៏អត់

*មានលក់គ្រឿងទេស គ្រប់ប្រភេទ

សន្យាជាមួយអតិថិជន
នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ដែលមានជនបរទេសចំនួន340មុឺនជាងនាក់ និង ជនជាតិខ្មែរប្រហែល 60មុឺននាក់ជាគ្រួសារពហុវប្បធម៌។ METRO គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយដែរ បានទទួលស្គាល់ពី រដ្ធាភិបាលកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណះរដ្ធកូរ៉េ ថាជាក្រុមហ៊ុនដែរ បានបំរើ សេវាកម្មជូនដល់ ពលរដ្ធកម្ពុជាដោយភាពស្មោះត្រង់ មិនគេងប្រវញ្ច៍ និងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឈន៏វិសយ៍ទីផ្សារអនឡាញ ​។

ការងារដែរតំណើរការបច្ចុប្បន្នមានដូចជា‍- សំបុត្រយន្តហោះ/បន្តលិខិតឆ្លងដែន/ជូនទៅប្រលានយន្តហោះ/ដកប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ/ធ្វើលិខិថ្កោទោស/ធ្វើលិខិតបញ្ចាក់បណ្ណ៍បើកបរ/បកប្រែតាមទូរសព្ទ៍ឬជួបភ្ទាល់/ធ្វើលិខិតបើកផ្លូវ /-ផ្តាច់ឡាញ/ ភ្ជាប់ឡាញទទួលបាន ទូរសព្ទ៍ថ្មី
-ឆែក IDកាត ថាមានជាប់ឡាញឬក៏អត់ និង ទីផ្សារតាមអីនធឺណែតសំរាប់ជនជាតិខ្មែរ

គោលដៅរបស់ metro គឺបង្កើតឡើងដើម្បី ផ្តល់ភាពងាយស្រួល ចំពោះបងប្អូនពលករ និងស្ត្រីរៀបការពហុវប្បធម៌ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ អោយមានភាពងាយស្រួល តាមរយះ អនឡាញ បំរើសេវាកម្មដូចមាននៅចាងលើ

ទៅថ្ងៃខាងមុខ Metro និងខិតខំបំរើសេវាកម្មជូនពលរដ្ធខ្មែរអោយកាន់តែល្អ និង មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ជានិរន្ធ៍

អាសយ៍ដ្ធាន 서울시 송파구 법원로114 엠스테이트 B동1312호

លេខទំនាក់ទំនង

010_ 2193_9999 / 070_ 7790_0004